Kinokavárna

Konkrétní názvy filmů budou vyvěseny na nástěnkách na odděleních

                                   Promítání probíhá každou středu a čtvrtek od 13:00.