NEPŘÍTOMNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC

28. 05. 2018
Ve dnech 30.5. 2018 a 31.5. 2018 budou obě naše sociální pracovnice nepřítomny.