Nedělní výroba svícnů na 3. oddělení

09. 10. 2016
Odpolední vyrábění dekoračních svícnů s klienty na 3. oddělení