NEPŘÍTOMNOST SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC

08. 10. 2018
Ve dnech od 9.10. 2018 do 12.10.2018 budou sociální pracovnice mimo budovu domova pro seniory.