Sportovní den v DS

06. 06. 2018
Ve středu 6.6. 2018 jsme krásný slunečný den zahájily ve sportovním duchu. Soutěžící se mohli utkat ve čtyřboji, který se skládal z těchto dispciplín:
1. šipky
2. srážení plechovek
3. hod na koš
4. hod kroužkem na cíl

Všem soutěžícím moc děkujeme za účast a vítězům moc gratulujeme.