Tři Králové

09. 01. 2017
V pátek 6. ledna nás v našem domově navštívili mudrci z Východu, tradičně označování jako "Tři Králové" - Kašpar, Melichar a Baltazar. Naši zaměstnanci z jednotlivých oddělení se v tento den proměnily ve "Tři Krále" a pro naše klienty si připravili bohatý program s občerstvením a každý klient dostal i sladké překvapení.
Svátek "Tří Králů" odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena K + M +B. Nejsou to ale počáteční písmena jmen "Třech Králů", jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus Mansionem Benedicat" : "Kristus žehnej tomuto domu".