Dobrovolníci

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM

Dobrovolnický program představuje bezplatnou aktivitu s klientem jako projev lidské solidarity. Dobrovolníci pomáhají nemocným, dětem i seniorům, představují podanou ruku člověku, který ji ve zdravotnických a sociálních zařízení potřebuje obzvláště.
Máte chuť smysluplně pomoci druhým lidem? Najdete čas pro dobrou věc? I vy MŮŽETE BÝT DOBROVOLNÍK!
Domov pro seniory Kosmonautů se zvláštním režimem je sociální zařízení, ve kterém pečujeme o seniory s demencí a dalšími zdravotními obtížemi. Snažíme se naplňovat jejich potřeby a přání na rovině tělesné, psycho-sociální i spirituální. Bez pomoci dobrovolníků by takový komplexní přístup nebyl možný. Dobrovolníci nám mohou pomáhat s péčí o květiny a zahradu, s drobným úklidem, přispět k realizaci benefičních akcí, doprovázet klienty na čerstvý vzduch, dělat jim společnost a naslouchat jejich osobním příběhům, číst milované knihy, hrát společenské hry nebo společně naslouchat oblíbené hudbě a celkově se podílet na volno-časových aktivitách klientů a vytvářet tak něco přátelsky hřejivého v našem zařízení.

Pokud se cítíte osloveni a chcete se blíže informovat, ozvěte se prosím na e-mail: psycholog@dskosmonautu.cz
Mgr. David Štěpánek
Domov pro seniory Kosmonautů, p.o.
Kosmonautů 548/21
625 00 Brno - Starý Lískovec
top