Vítejte u nás!

Poskytujeme podporu a pomoc seniorům se stařeckou, Alzheimerovou nebo ostatními typy demencí, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a vyžadují pomoc druhé osoby.
V domově byl realizován pilotní projekt Paliativní péče v domovech pro seniory, který vypsal nadační fond ABAKUS. Díky účasti v tomto projektu poskytujeme v našem zařízení kvalitní paliativní péči.

Ze života našeho domova

Připravované akce

Proběhlé akce

top