Ze života

Vedení Domova informuje klienty a jejich rodinné příslušníky o všech důležitých záležitostech týkajících se života v něm, a to osobně prostřednictvím sociálních, zdravotnických, aktivizačních a klíčových pracovníků. K informovannosti přispívají také nástěnky a vývěsky. K dispozici jsou rovněž pravidelně aktualizované webové stránky.
 
top