Úhrady za služby

Výše úhrad za ubytování a stravu

Ceník úhrad za poskytované sociální služby v DS Kosmonautů - platný od 1.2.2024
 

Úhrady za službu jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v aktuálním znění.

 

 Ubytování 

1 den 29 dní 30 dní 31 dní
305 Kč 8 845 Kč 9 150 Kč 9 455 Kč
 

 Stravování

1 den 29 dní 30 dní 31 dní
255 Kč 7 395 Kč 7 650 Kč 7 905 Kč
 

 Celková částka za ubytování a stravu

1 den 29 dní 30 dní 31 dní
560 Kč 16 240 Kč 16 800 Kč 17 360 Kč
Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu.
 
Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči.
top