Úhrady za služby

Výše úhrad za ubytování a stravu

Ceník úhrad za poskytované sociální služby v DS Kosmonautů - platný od 1.1.2023
 

Úhrady za službu jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách v aktuálním znění.

 

 Ubytování 

1 den 28 dní 30 dní 31 dní
280 Kč 7 840 Kč 8 400 Kč 8 680 Kč
 

 Stravování

1 den 28 dní 30 dní 31 dní
235 Kč 6 580 Kč 7 050 Kč 7 285 Kč
 

 Celková částka za ubytování a stravu

1 den 28 dní 30 dní 31 dní
515 Kč 14 420 Kč 15 450 Kč 15 965 Kč

Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu.
 
Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči.

top