Kdo jsme

​Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace, jehož zřizovatelem je Statutární město Brno, má s poskytováním pobytových služeb pro seniory mnohaletou zkušenost. Službu Domov se zvláštním režimem jsme v našem zařízení zahájili v roce 2007, kdy jsme se přetransformovali z klasického Domova důchodců. Pracovní tým je tvořen zaměstnanci v odpovídající profesní skladbě, s odpovídajícím vzděláním a často i s dlouholetou praxí.


Kvalita služeb

V zařízení jsou uplatňovány standardy kvality poskytovaných sociálních služeb založené na naplňování základních lidských práv a svobod.  Standardy kvality rozhodně přispěly ke změně myšlení a přístupu zaměstnanců k poskytování služby našim klientům. Všichni zaměstnanci jsou povinni pracovat dle nastavených postupů, způsobů a metod práce s klientem (došlo k značnému posunu ve vnímání potřebnosti individuálního přístupu ke klientovi, což je zcela nezbytné pro uspokojování potřeb cílové skupiny klientů služby). Každý klient má svého tzv. klíčového pracovníka, který zná biografickou anamnézu klienta a plní funkci „blízké osoby", což je zvlášť důležité u klientů osamělých či klientů bez přívětivého rodinného zázemí.
top