Podpořili nás

Poděkování

Děkujeme všem příznivcům našeho Domova pro seniory Kosmonautů za finanční a hmotné dary, které byly využity ke zkvalitnění námi poskytované sociální služby.
top