Domov se zvláštním režimem

Poslání

Poskytování podpory a pomoci seniorům se stařeckou, Alzheimerovou nebo ostatními typy demencí, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby. Podpora a pomoc vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých klientů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva.

Cílová skupina

Naše pobytová služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou nebo ostatními typy demencí, jež vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určena pro osoby nad 50 let. Poskytovaná služba je nabízena v rámci Jihomoravského kraje, případně zájemcům, kteří mají ke kraji vztah (příbuzné, rodiště).

Informace pro žadatele


 

Cíle služby

  • klient, který si za podpory personálu co nejdéle zachová své schopnosti a udrží soběstačnost.
  • klient, kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních potřeb a poskytuje mu podporu při jejich realizaci.
  • pomáhat udržet sociální vztahy (např. mezi klientem, rodinou a přáteli)
  • ​paliativní péče jejíž cílem je zmírnit bolest, dušnost, úzkosti a další tělesná a duševní strádání klientovi, který trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stadiu, zachovat důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým

V domově jsou poskytovány následující služby

top