Hudební vystoupení

16. 11. 2021
Hudební vystoupení na panovu flétnu tentokrát znělo chodbami celého domova.
Známé melodie klientům zahrál na panovu flétnu pan Petr Tomeček, který je v našem domově již pravidelným účinkujícím.