Mše svatá

25. 09. 2021
V budově DS probíhá pro naše klienty káždé třetí pondělí v měsíci mše svatá.
Bohuslužby koná místní farář a klienti mají možnost jít i ke zpovědi.