Naše Jezírko - "co vše v něm můžete vidět"

14. 06. 2017
Jezírko na zahradě našeho domova bylo vybudováno začátkem léta roku 2016. Postupně k němu byla přistavěna bezbariérová odpočinková zóna s molem a potůčkem. Kolem jezírka jsou vysazeny různé druhy vodních rostlin a travin. V jezírku je více než 20 druhů tuzemských ryb, jako např. 4 druhy jeseterů, pstruh obecný, pstruh duhový, siven americký, slunečnice pestrá.

Jezírko slouží k odpočinku a relaxaci a to nejen klientům našeho domova, personálu ale i ostatním návštěvníkům. 
Do této složky budou postupně přidávány fotografie jednotlivých rostlin a ryb, okolí jezírka atd.