Návštěvy klientů od 20.7.2020

20. 07. 2020
Návštěvy klientů rodinnými příslušníky a dalších blízkých osob budou opět možné od pondělí 25.5.2020.
  • nutno dodržovat režim návštěv a hygienická opatření
  • délka návštěv max.1 hodina
V souvislosti s restriktivními opatřeními souvisejícími s výskytem onemocnění COVID-19 platí v Domově pro seniory Kosmonautů od 12.3.2020 nařízení o „zákazu návštěv“. Vzhledem k současné epidemiologické situaci, usnesení vlády č. 520  a opatřením MZ ČR dochází postupně k rozvolňování přijatých opatření a poskytovatelům sociálních služeb (v pobytové formě) umožňuje od 25.5.2020 realizovat návštěvy u klientů zařízení. Týká se návštěv rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků a dalších blízkých osob.                 
Návštěvy jsou umožněny každý den, pondělí až neděle od 9.00 do 18.00 hod.
  • Harmonogram návštěv musí být určen předem, aby nedocházelo k nežádoucí kumulaci zvýšeného počtu v budově.
  • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě  osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
  • Délka návštěvy max. 1 hod. (z doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR).
  • Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
  • Každá navštěvující osoba vyplní na vrátnici dotazník o bezinfekčnosti, zapíše se do knihy návštěv.
  • Každé navštěvující osobě je na vrátnici změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak  nemoci, je návštěva zakázána a doporučena návštěva lékaře.
  • Každá navštěvující osoba dostane na vrátnici čistou látkovou roušku, kterou při odchodu odloží do nádoby k tomu určené v prostorách vstupu do DS.