Návštěvy od 10.3.2022

10. 03. 2022
Od čtvrtku 10.3.2022 budou probíhat opět návštěvy v režimu:
úterý       13:00 - 18:00 hod.
čtvrtek    13:00 - 18:00 hod.
neděle    13:00 - 18:00 hod.
Od čtvrtku 10.3.2022 budou probíhat opět návštěvy v režimu:
úterý       13.00 -  18.00 hod.
čtvrtek    13.00 -  18.00 hod.
neděle     13.00 -  18.00 hod.
 
V souvislosti s aktuálními opatřeními MZ ČR platí pro návštěvy v zařízeních sociální péče (DS, DZR a odlehčovací službě v pobytové formě), že nadále už nebude možné absolvovat návštěvu s tím, že si dotyčná osoba udělá samotest přímo při vstupu do zařízení.
Neočkované osoby se můžou prokázat pouze PCR testem nebo antigenním testem provedeným ve zdravotnickém zařízení.

Dále upozorňujeme na povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest
(respirátor FFP 2, nanorouška) tak, aby zakrývaly ústa i nos, a to po celou dobu návštěvy a pobytu v domově, včetně pohybu ve vnitřních prostorách!
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci rovněž
 doporučujeme i očkovaným osobám, aby před návštěvou v domově podstoupili PCR test a v případě pozitivního výsledku návštěvu domova odložili.

Na dodržování nastavených opatření budou dohlížet zaměstnanci domova, kteří jsou dle výše uvedených opatření oprávněni po návštěvnících vyžadovat předložení příslušných dokladů o bezinfekčnosti a jsou rovněž v případě absence takovéhoto potvrzení oprávněni takovému návštěvníkovi vstup do domova odepřít.