Návštěvy od 14.3.2022

14. 03. 2022
Od 14.3.2022 jsou povoleny návštěvy v domově pro seniory denně od 9:00 - 19:00 hodin.
Pro návštěvy platí povinnost nosit respirátor min.tř. FFP2 bez výdechového ventilu ve všech vnitřních prostorách domova pro seniory.

V rámci dalšího rozvolňování vydalo MZ mimořádné opatření s účinností od 14. 3.2022, které ruší následující opatření:

  1. č.j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN – nařízení ruší podmínku prokazování návštěv v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v odlehčovací službě pobytové formy očkovacím certifikátem, RT-PCR testem nebo potvrzením o prodělání nemoci