Návštěvy v domově od 1.3.2021

02. 03. 2021
Vláda ČR vyhlásila 26. února 2021, z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v ČR, nový nouzový stav (platí do 28. března 2021).

V oblasti pobytových sociálních služeb zůstávají v platnosti nařízení, kdy lze návštěvu příbuzného  realizovat za předpokladu splnění podmínek:

1) osoba navštěvujicí domov pro seniory se podrobí před návštěvou POC testu na přítomnost viru SARS CoV-2 a to s negativním výsledkem,

2) nebo předložení POC test s negativním výsledkem, který navštěvující osoba absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy,

3) nebo navštěvující osoba, která doloží doklad o prodělání onemocnění COVID-19 v době 90 dní před zahájením návštěvy

4) navštěvující osoba se podrobí měření teploty a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19.

Z důvodu aktuální situace je možná návštěva  1 x týdně.

Při splnění některé z výše uvedených podmínek je možné vykonat návštěvu a to s použitím osobní ochranné pomůcky dýchacích cest -  minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 
Přes výše uvedené skutečnosti  žádáme příbuzné a známé, aby zvážili nutnost a neodkladnost návštěv v Domově pro seniory. Zároveň nedoporučujeme návštěvy klientů ve Vašich domácnostech.