Návštěvy v DS od 1.listopadu 2021

29. 10. 2021
S účinností od 1.listopadu 2021 se mění podmínky návštěv v DS a to takto:
1) návštěvy PO - NE 13:00 - 18:00
2) neomezený počet osob při návštěvě
3) neomezený počet návštěv v týdnu 
4) návštěvy není nutné rezervovat
5) vycházky klientů probíhají neomezeně bez nutnosti karantény či POC testu na přítomnost antigenu SARS-        CoV-2 po návratu
6) při pobytu v celém areálu (i před budovou) DS doporučujeme používat ochranu dýchacích cest minimálně          respirátorem třídy FFP2
 
  1. Osoba navštěvující uživatele předloží doklad o absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na přítomnost antigenu viru s negativním výsledkem, který navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 3 dny (72 hodin) před zahájením návštěvy,
  1. nebo POC testu na přítomnost antigenu viru s negativním výsledkem, který navštěvující osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami před zahájením návštěvy,
  1. nebo navštěvující osoba, která doloží doklad o prodělání onemocnění COVID-19 a uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu POC nebo RT-PCR neuplynulo více než 180 dní,
  1. nebo navštěvující osoba byla očkovaná proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působící v České republice, které obsahuje údaje o očkované osobě, typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dálé jen "SPC") nejméně 14 dní nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní
      5.  navštěvující osoba se podrobí měření teploty a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19.
 
Při splnění některé z výše uvedených podmínek je možné vykonat návštěvu a to s použitím osobní ochranné pomůcky dýchacích cest -  minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.
 
V případě návštěv uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění lze připustit návštěvu za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.