Návštěvy v DS od 22.3.2021

22. 03. 2021
Od 20.března jsou povoleny návštěvy v domově pro seniory v případě, že navštěvující osoba splní podmínky stanovené vládou a při dodržení režimových opatření poskytovatele.
Dne 18.března 2021 přijala vláda ČR usnesení č.297 o přijetí krizového opatření, kde s účinností od dne 20.března 2021 u všech poskytovatelů sociálních služeb a v domovech pro seniory omezuje návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky:

1) osoba navštěvující uživatele předloží doklad o POC testu s negativním výsledkem, který navštěvující osoba absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy,

2) nebo navštěvující osoba, která doloží doklad o prodělání onemocnění COVID-19 v době 90 dní před zahájením návštěvy

3) nebo se navštěvující osoba prokáže certifikátem vystaveným Ministerstvem zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a to od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovací osoba nejeví žádné příznaky COVID-19

4) navštěvující osoba se podrobí měření teploty a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19.

Z důvodu aktuální situace je možná návštěva  1 x týdně.

Při splnění některé z výše uvedených podmínek je možné vykonat návštěvu a to s použitím osobní ochranné pomůcky dýchacích cest -  minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.