Návštěvy v DS od 24.5.2021

24. 05. 2021
Dne 22.5.2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opratření č.j.MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN na základě něhož jsou upraveny podmínky pro návštěvu klientů v DS.
Od 24.5.2021 v režimu dalšího rozvolnění budou umožněny návštěvy klientů v domově takto:

1) návštěvy PO - NE 13:00 - 18:00
2) maximálně 2 osoby u klienta
3) délka návštěvy max. 45 minut
4) neomezený počet návštěv v týdnu
5) návštěvy si prosím rezervujte telefonicky u sociálních pracovnic - Bc. Peterková tel.: 703 656 303, p. Málková tel.: 604 940 074
6) výcházky klientů probíhají neomezeně bez nutnosti karantény či POC testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 po návratu
 
1) osoba navštěvující uživatele předloží doklad o absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC testu na přítomnost antigenu viru s negativním výsledkem, který navštěvující osoba absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy,

2) nebo navštěvující osoba, která doloží doklad o prodělání onemocnění COVID-19 v době 180 dní před zahájením návštěvy,

3) nebo navštěvující osoba byla očkovaná proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována 2.dávka (22/90 dnů)
  • ​od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována 2.dávka (22/9 měsíců)

  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců (14/9 měsíců)

K prokázání očkování po 1. dávce by mělo do 1.6.2021 stačit papírové potvrzení, které dostávají očkovaní na místě po první dávce.

Od 1.6.2021 be měl Centrální registr umožňovat export standardizovaného certifikátu po první dávce.

Nejpozději od 1.7.2021 by se měl rozjet celoevropský certifikát.


4) navštěvující osoba se podrobí měření teploty a zároveň
 nemá příznaky onemocnění COVID-19.


Při splnění některé z výše uvedených podmínek je možné vykonat návštěvu a to s použitím osobní ochranné pomůcky dýchacích cest -  minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

V případě návštěv uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemmocnění lze připustit návštěvu za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje řežimová opatření poskytovatele.