Návštěvy v DS od pondělí 7.12.2020

03. 12. 2020
Návštěvy v našem domově budou umožněny od pondělí 7.12.2020  po předešlé telefonické domluvě se sociálními pracovnicemi a rezervaci v rezervačním sytému (nejpozději 24 hod. před vlastní návštěvou).
J. Málková : 604 940 074, I. Peterková 703 656 303.
 
Návštěvy v Domově pro seniory Kosmonautů    -    AKTUÁLNĚ
 
Návštěvy v našem domově budou umožněny od pondělí 7.12.2020  po předešlé telefonické domluvě
(J. Málková : 604 940 074, I. Peterková 703 656 303, sociální pracovnice) a rezervaci v rezervačním sytému (nejpozději 24 hod. před vlastní návštěvou).
 
Na vlastní návštěvu přijďte 30 min. před jejím začátkem.
 
Vzhledem k dodržování epidemiologických opatření a možností personálního zabezpečení budou návštěvy umožněny ve všedních dnech :
 
Pondělí        13.00 - 17.00 hod.
Středa          13.00 - 18.00 hod.
Pátek           13.00 - 17.00 hod.
 
Max. délka návštěvy je 30 minut a může přijít za uživatelem jeden rodinný příslušník (příbuzný, známý).
 
 
Podmínkou umožnění návštěvy je:
 
•             vlastní respirátor FFP2 (příp. KN95 bez výdechového ventilu)
•             písemné potvrzení o antigenním, popř. PCR negativním testu ne starším než 48 hod.
•             nebo podrobit se testu na místě v domově před návštěvou (bezúplatně)
•             anebo písemné potvrzení o prodělané nákaze Covid 19 (minimální délka imunity po prodělané nemoci je období 90 dnů)
•             podpis čestného prohlášení
•             dodržení dalších režimových opatření poskytovatele                                                                            
 
Návštěvu nelze uskutečnit, pokud je uživatel v karanténě!

Poprosím všechny o pochopení výše uvedeného a toleranci našich opatření, kterými chráníme zdraví uživatelů a zaměstnanců.

Informace budou průběžně aktualizovány!
 
 
Výjimky z testování třetích osob (za podmínky dodržování režimových opatření) platí u:

a) nezletilých uživatelů sociálních služeb,
b) uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
c) uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
d) uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
e) uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění;
 
Mgr. Martin Petřík, ředitel                                                                                            V Brně 3. prosince 2020 


Odberova-mista-JMK-docx.pdf

Desatero_pro_navstevy-(3).pdf