Nová opatření a návštěvy v DS od 22.11.2021

19. 11. 2021
Vážení návštěvníci,
s ohledem na zajištění ochrany zdraví a životů našich klientů a Vašich rodinných příslušníků či známých, Vás žádáme o důsledné dodržování veškerých opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, stanovujících pravidla a restrikce při návštěvách a respektování všech dalších režimových opatření domova pro seniory.

Z důvodu minimalizace rizik onemocnění uživatelů a zaměstnanců našeho domova  budou návštěvy od 22.11.2021 probíhat vždy:

úterý       13.00 -  18.00 hod.
čtvrtek   13.00 -  18.00 hod.
neděle    13.00 -  18.00 hod.
V souvislosti s aktuálními opatřeními MZ ČR a nepříznivým epidemiologickým vývojem se aktuálně mění pravidla pro návštěvy v zařízeních sociální péče (DS, DZR a odlehčovací službě v pobytové formě) nadále už nebude možné absolvovat návštěvu s tím, že si dotyčná osoba udělá samotest přímo při vstupu do zařízení.
Neočkované osoby se můžou prokázat pouze PCR testem nebo RAT testem provedeným zdravotnickým pracovníkem.

Dále upozorňujeme na povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest
(respirátor FFP 2, nanorouška) tak, aby zakrývaly ústa i nos, a to po celou dobu návštěvy a pobytu v domově, včetně pohybu ve vnitřních prostorách!
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci rovněž doporučujeme i očkovaným osobám, aby před návštěvou v domově podstoupili PCR test a v případě pozitivního výsledku návštěvu domova odložili.

Na dodržování nastavených opatření budou dohlížet zaměstnanci domova, kteří jsou dle výše uvedených opatření oprávněni po návštěvnících vyžadovat předložení příslušných dokladů o bezinfekčnosti a jsou rovněž v případě absence takovéhoto potvrzení oprávněni takovému návštěvníkovi vstup do domova odepřít.
V případě zjištění porušení výše uvedených opatření se vystavujete možným sankcím ze strany příslušných orgánů státní moci a správy. Zaměstnanci domova jsou poučení, že jsou za účelem obnovení pořádku a legálního stavu oprávněni přivolat k případnému porušení výše uvedených opatření odpovědné zaměstnance příslušné krajské hygienické stanice a také příslušníky Policie ČR.