Omezení návštěv

03. 02. 2020
Vzhledem k nárůstu případů onemocnění akutními respiračními infekcemi žádáme příbuzné a známé klientů Domova pro seniory, aby zvážili svou návštěvu a zejména v případě, kdy sami pociťují příznaky onemocnění, aby návštěvu odložili.
Riziko přenosu nemoci na klienty je velké a může zkomplikovat jejich zdravotní stav.
Omezte, prosím, v příštích dnech svou plánovanou návštěvu jen na nezbytné a závažné případy. 
Děkujeme vám.