Projekt paliativní péče v DS Kosmonautů

04. 05. 2021
Projekt paliativní péče v DS Kosmonautů

Jedním z důležitých cílů našeho domova je pečovat o klienty i v závěru jejich života tak, aby ani v tomto období nebyli sami, nemuseli být zbytečně převáženi do nemocnice a aby mohli být s lidmi, které znají a aby se i při zhoršení zdravotního stavu nacházeli v domáckém, známém a jim přátelském prostředí.
Tento přístup je velmi náročný na technické zdroje, organizaci a zejména profesionální přístup našich pracovníků. Protože se jedná o oblast novou a rychle se rozvíjející, rozhodli jsme se využít zkušeností našich kolegů a navázali jsme již v loňském roce spolupráci s Centrem paliativní péče Brno. Společně se nám pak podařilo získat grant nadačního fondu ABAKUS – Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory. Tohoto projektu se účastní 15 domovů pro seniory z celé České republiky a my jsme hrdí na to, že můžeme být jedním z nich.
Prostředky získané z projektu budou využity na:
  • rozšíření domácí hospicové péče, aby klient mohl zůstat ve známém prostředí za současného zabezpečení vysoce kvalitní paliativní péče,
  • posílení modelu lůžkové péče, aby naši klienti nežili "v péči", ale "s péčí" – tedy s péčí co nejvíce osobní a individualizovanou podle jejich přání a možností,
  • navýšení komplexnosti péče v oblasti psychických, sociálních a spirituálních obtíží, které klienta a jeho blízké trápí,
  • organizační zajištění následné zdravotní péče s cílem snížit množství opakovaných převozů a hospitalizací v závěru života,
  • cyklus vzdělávání pracovníků s cílem zvýšení povědomí o možnostech paliativní péče, sjednocení přístupů a metodik,
  • posílení odbornosti a kompetencí pracovníků přímé péče a optimalizaci spolupráce mezi jednotlivými profesemi,
  • navýšení počtu zdravotnických pracovníků a jejich vedení a podporu při praktickém získávání zkušeností.

Přejeme si, aby náš Domov pro seniory mohl být pro naše klienty skutečným domovem až do poslední chvíle jejich života.