Režim návštěv od 19.5.2021

17. 05. 2021
Z důvodu zlepšující se epidemiologické situace budou od 19.5.2021 v režimu dalšího rozvolnění umožněny návštěvy klientů v domově takto:

1) návštěvy PO - NE 13:00 - 18:00
2) maximálně 2 osoby u klienta
3) délka návštěvy max. 45 minut
4) neomezený počet návštěv v týdnu
5) výcházky klientů probíhají neomezeně bez nutnosti karantény či POC testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 po návratu
1) osoba navštěvující uživatele předloží doklad o absolvování RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC testu na přítomnost antigenu viru s negativním výsledkem, který navštěvující osoba absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy,

2) nebo navštěvující osoba, která doloží doklad o prodělání onemocnění COVID-19 v době 90 dní před zahájením návštěvy,

3) nebo se navštěvující osoba prokáže certifikátem vystaveným Ministerstvem zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a to od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovací osoba nejeví žádné příznaky COVID-19,

4) navštěvující osoba se podrobí měření teploty a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19.


Při splnění některé z výše uvedených podmínek je možné vykonat návštěvu a to s použitím osobní ochranné pomůcky dýchacích cest -  minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

V případě návštěv uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemmocnění lze připustit návštěvu za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje řežimová opatření poskytovatele.