Sčítání lidu 2021

14. 04. 2021
Klienti ubytovaní v Domově pro seniory Kosmonautů budou sečteni v domově. Sčítání bude probíhat listinnou formou od 17. dubna do 11. května 2021. 
Jedná se o všechny klienty, tzn. i ty, kteří v domově nemají trvalý pobyt. Klienti se sčítají v místě obvyklém, jedná se o místo, kde žijí a budou žít dál, neptají se na trvalý pobyt.

Sčítacím komisařem Domova pro seniory  je J. Málková a Bc. I. Peterková, sociální  pracovnice (tel.: 604940074, 703656303).
  • sčítací formulář obsahuje o polovinu méně údajů než při minulém sčítání v roce 2011
  • zjišťujeme výhradně informace, které nejsou dostupné z databází státu, a nejsou tedy zjistitelné jiným způsobem
  • ve sčítání se ptáme, zda bydlíte ve vlastním nebo pronajatém, na plochu bytu v metrech čtverečních, počet místností, vybavenost plynem a vodou a způsob vytápění
  • ve formuláři dále zjišťujeme i první bydliště po narození a místo obvyklého pobytu rok před sčítáním, informace o nejvyšším ukončeném vzdělání, zaměstnání …
  • otázky týkající se národnosti a náboženské víry jsou dobrovolné
  • neptáme se na žádné majetkové poměry ani na zdravotní stav