Ukončení univerzity třetího věku

20. 03. 2019

Vzdělávání seniorů v Domově pro seniory Kosmonautů

          V úterý 19. března 2019 proběhlo  v rámci Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity Brno slavnostní ukončení kurzu Trénování paměti a dalších kognitivních funkcí, který  je  realizován ve spolupráci Masarykovy univerzity s Domovem pro seniory Kosmonautova Brno, příspěvkové organizace. Čtrnáct absolventů kurzu obdrželo Osvědčení z rukou vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Barbory Haškové, vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Brna Jan Poláka a ředitele Domova pro seniory Kosmonautů Martina Petříka. Této slavnostní události se také zúčastnili rodinní příslušníci a přátelé absolventů.

Cílem kurzu bylo ukázat účastníkům, jak jsou v životě důležité kognitivní (poznávací) funkce, mezi které patří také paměť.  Jak lze paměť lépe používat, a že může dobře sloužit i ve vysokém věku, víme – li, jak na to.  Účastníci si zábavnou formou vyzkoušeli  různá cvičení a hry důležité pro udržení dobré duševní kondice. Součástí jednotlivých setkání v rámci vzdělávacího programu byla   vždy i stručná informace o mozku, paměti a poznávacích funkcích. Tato informace byla  doplněním k probíraným cvičením, kterými jsou, např. smyslová cvičení, hudba, poezie, ale i pohybové dovednosti prstů a rukou.

Masarykova univerzita si je vědoma své společenské odpovědnosti a probíhajících sociálně-demografických změn a proto již od roku 2014 spolupracuje s Magistrátem města Brna a Krajským úřadem Jihomoravského kraje  na realizaci vzdělávacích  kurzů, kterých se zúčastnilo více než pět set seniorů.