ZÁKAZ NÁVŠTĚV od 18.12.2020

22. 12. 2020
Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v České republice a nepříznivé situaci v domově jak zdravotní tak personální, jsme přistoupili k rozhodnutí zákazu návštěv od pátku 18.12.2020 do 4.1.2021. 
Dle Usnesení vlády ČR ze dne 21.12.2020 č.1370 vláda nařizuje s účinností od 22.12.2020 všem poskytovatelům sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu, aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém jsou poskytovány sociální služby, byly splněny tyto podmínky:

1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.

2. uživatel sociálních služeb
používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95. Respirátor není zajištěn poskytovatelem sociálních služeb.

Veškeré informace o Vašich blízkých budou poskytovány sociálními pracovnicemi:
p.Málková, tel.: 604 940 074
p. Peterková, tel.: 703 656 303


Děkujeme za pochopení a respektování opatření zavedých v domově.