Život v době Koronaviru

30. 04. 2020
S přijetím mimořádných opatření v DS Kosmonautů všechny nejvíce ovlivnil zákaz návštěv svých příbuzných a známých, který trvá už druhý měsíc. V rámci pozvolného rozvolňování omezujících opatření se jeví nadějně návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který předpokládá, že od 8. června bychom se mohli vrátit do režimu návštěv v pobytových službách, samozřejmě za dodržení příslušných hygienických opatření (viz tisková zpráva MPSV).
V průběhu zákazu návštěv se samozřejmě život u nás nezastavil, poskytujeme průběžně adekvátní péči všem. 
V zájmu ochrany zdraví našich klientů dodržujeme striktně hygienická a vládní opatření. Klienti se pohybují především po domově, v případě příznivého počasí navštěvují zahradu před domovem společně s pečovateli tak, aby neopouštěli areál Domova pro seniory. Zabezpečujeme nákupy osobních potřeb dle individuálních přání našich klientů. Začali jsme opět s volnočasovými aktivitami, instalovali jsme v areálu ruské kuželky, v úterý 28.4. odpoledne jsme realizovali na zahradě koncert hudebního uskupení „Vinařští romantici“ v čele s brněnským hercem Zdeňkem Junákem (samozřejmě v rouškách). Příští týden ve spolupráci s operou Národního divadla v Brně plánujeme další kulturní vystoupení „pod balkony domova“.
Co je z mého pohledu velice důležité je umožnění komunikace s Vámi. Díky sponzorskému daru jsme obdrželi 2 tablety (třetí přikoupili), abychom mohli zprostředkovávat kontakt s rodinami a známými prostř. moderních technologií (WhatsApp), což od tohoto týdne realizujeme. Samozřejmě platí i možnost kdykoliv zavolat na jednotlivá oddělení a zaměstnanci klientům umožní běžný hovor s Vámi.
  1. oddělení - tel.  733 202 983
  2. oddělení - tel.  733 277 927
  3. oddělení - tel.  733 279 592
 
Jménem všech zaměstnanců Vám děkuji za pochopení a trpělivost.

Společně to zvládneme a bude líp!

Průběžně Vás budeme na webu DS informovat o situaci u nás.                                    Martin Petřík, ředitel