Změna návštěv od 11.9.2020

11. 09. 2020

Změna návštěvních hodin od 11.9.2020

 
AKTUALIZACE NÁVŠTĚVNÍCH HODIN OD 11.9.2020
 
pondělí                                                                       -
úterý
                                                                           -

středa                                                                        13:00 - 18:00 hod.                                                
čtvrtek                                                                        -
pátek                                                                          -

soboty + neděle                                                        13:00 - 18:00 hod.
 
  • návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě  osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
  • délka návštěvy max. 1 hod. (z doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR),
  • každá navštěvující osoba vyplní na vrátnici dotazník o bezinfekčnosti, zapíše se do knihy návštěv,
  • každé navštěvující osobě je na vrátnici změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak  nemoci, je návštěva zakázána a doporučena návštěva lékaře,
  • každá navštěvující osoba dostane na vrátnici čistou látkovou roušku, kterou při odchodu odloží do nádoby k tomu určené v prostorách vstupu do DS.