Změna návštěvních hodin od 3.8.2020

03. 08. 2020
AKTUALIZACE NÁVŠTĚVNÍCH HODIN OD 3. 8. 2020
 
pondělí                                                                       -
úterý                                                                          13.00 -18.00 hod.
středa                                                                        -
čtvrtek                                                                       13.00 -18.00 hod.
pátek                                                                          -
sobota + neděle                                                        13.00 -18.00 hod.
 
  • návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě  osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
  • délka návštěvy max. 1 hod. (z doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR),
  • každá navštěvující osoba vyplní na vrátnici dotazník o bezinfekčnosti, zapíše se do knihy návštěv,
  • každé navštěvující osobě je na vrátnici změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak  nemoci, je návštěva zakázána a doporučena návštěva lékaře,
  • každá navštěvující osoba dostane na vrátnici čistou látkovou roušku, kterou při odchodu odloží do nádoby k tomu určené v prostorách vstupu do DS.