Navýšení úhrad za sociální službu v DS Kosmonautů k 1.1.2023

28. 11. 2022
Navýšení úhrad za sociální službu v DS Kosmonautů k 1.1.2023.
 
V návaznosti na avizovanou novelu úhradové vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která stanoví limity úhrad za ubytování a stravování v pobytové sociální službě „domova se zvláštním režimem“, dojde od 1. ledna 2023 k navýšení úhrad na maximální možnou výši. Toto navýšení je podmíněno schválením a zveřejněním ve Sbírce zákonů.
 
K navýšení dochází z důvodu zvýšení celkových provozních nákladů na sociální služby díky rostoucí inflaci, jež se promítá do růstu veškerých cen, zejména v důsledku enormního zdražení energií, nákladů na potraviny.
Po navýšení úhrad zůstává uživateli zákonem stanovené minimum zůstatku z celkového příjmu.
K navyšování úhrad za sociální služby nedošlo v uplynulých osmi letech do března 2022, kdy byla novelizována úhradová vyhláška, která však nereflektuje další letošní zdražování a rostoucí náklady.
Finanční dopad na uživatele v pobytových službách by měl být minimální s ohledem na valorizaci důchodů v uplynulém období  :
  • v letošním roce 3x navýšení (nárůst o 16,2%, což odpovídá odhadům míry inflace ke konci roku 2022)
  • další valorizace od 1. 1. 2023, kdy se zvyšují důchody v základní výměře o 140,- Kč, procentní výměra se zvyšuje o 5,1 %
  • mimořádně od ledna 2023 dochází u starobních důchodů ke zvýšení důchodu o 500,- Kč za každé vychované dítě (tzv. výchovné).
 
Chceme-li zachovat kvalitu poskytované služby v oblasti ubytování a stravování, je toto opatření nezbytné. Kvalita péče o uživatele a důstojné prostředí jsou na prvním místě.
 
Děkujeme za pochopení tohoto opatření a případné dotazy rádi zodpovíme.
top